Antwerpen, België, Brussel
Geplaatst 10 maanden geleden

PROJECT INGENIEUR SEININRICHTING

Taken:

· Je beheert en coördineert meerdere projecten gedurende de
volledige looptijd (studie, uitvoering, overdracht en
indienststelling)
· Je bent verantwoordelijk voor het technisch management, het
budget en de personeelsplanning van deze projecten
¤ Je helpt mee de globale scope van het programma te
bewaken
¤ Je stelt het totaalbudget, jaarbudgetten en deelbudgetten op
en bewaakt en herziet deze
¤ Je stelt een globale planning, jaarplanningen en
deelplanningen op rekening houdend met ressources,
budget en deadlines
· Je beheert de mogelijke risico’s en problemen op het vlak van
veiligheid, planning en budget.
· Je organiseert en leidt de werfvergaderingen van het
projectteam (interne medewerkers, leveranciers en
onderaannemers) met betrekking tot taakverdeling,
benodigde werkvensters, timing en opvolging van de
werkzaamheden tot aan de oplevering van het project
· Je volgt de deadlines nauwgezet op en stuurt bij waar nodig
· Je draagt de technische projectverantwoordelijkheid van de
projecten
· Je identificeert oportuniteitswerken
· Je waakt over een open communicatie naar omwonenden in
geval van werfgerelateerde vragen
· Je houd nauwgezet de uitvoering op de werven op en grijpt in
waar nodig of stelt nodige aanpassingsvoorstellen op basis
van de plaatselijke situatie
· Je rapporteert op zeer regelmatige basis aan het program
management en de directie over de evolutie van de projecten
· Je werkt mee aan de kennisoverdracht en het uitwisselen van
lessons learned van projecten

Technische skills:

· Je hebt minstens 10 jaar relevante ervaring in Project
management bij voorkeur binnen infrastructuurprojecten
· Je hebt minstens 10 jaar ervaring binnen het domein
eletrotechniek (eg. Laagspanning;
Middenspanningsinstallaties,…)
· Je hebt ervaring met EPM, SAP en Sharepoint omgevingen
· Je hebt kennis van netwerktopologiën
· Je kennis van risicobeheer en werfveiligheid (bv. VCA of
Veiligheidscoordinatie)

· Je hebt een goede kennis van MS Office en je hebt ervaring
met het gebruik van planningssoftware (vb. MS Project)

· Je bent een echte trekker, neemt initiatieven, stelt concrete
oplossingen voor en plant autonoom je werk en je prioriteiten
· Je bent contactvaardig met zin voor diplomatie om
uitstekende contacten met interne en externe partners te
onderhouden (networking)
· Je bent flexibel
· Je bent anlytisch en in staat grote hoeveelheden data te
verwerken
· Je neemt je verantwoordelijkheid op en in staat beslissingen
te nemen
· Je vindt samenwerking zeer belangrijk
· Je bent sterk in communicatie en in staat te overtuigen

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

Rail

Solliciteer online